Đèn chiếu đường năng lượng mặt trời GV-SL190 (60-90W)

1,100,000 990,000

 

Loại 60W (LM160)1.100.000đ giảm còn 990.000đ
Loại 90W (LM190)1.550.000đ giảm còn 1.240.000đ