Đèn trụ lối đi năng lượng mặt trời GV-GDL-CP80

2,490,000