Pin năng lượng mặt trời Mono MSP 345W

3,450,000

Hết hàng