Set đèn đường chạy năng lượng mặt trời GV-SL52

2,920,000