Set đèn đường chạy năng lượng mặt trời GV-SL52

3,650,000 2,920,000