Panel thu năng lượng mặt trời MONO MSP-150W

1,650,000