Panel thu năng lượng mặt trời MONO 150W

1,650,000