Đèn báo hiệu giao thông 2 mặt năng lượng mặt trời GV-BL341

2,350,000