Đèn LED chiếu đường cao cấp tích hợp điện mặt trời GV-SL0400

3,187,000

Giảm 15%

GV-SL0400 – 8W 3.750.000đ > Giảm thêm 15%
GV-SL0400 – 12W 5.150.000đ > Giảm thêm 15%
GV-SL0400 – 15W 5.950.000đ > Giảm thêm 15%
GV-SL0400 – 20W 7.950.000đ > Giảm thêm 15%
GV-SL0400 – 25W 8.200.000đ > Giảm thêm 15%
GV-SL0400 – 30W 10.500.000đ > Giảm thêm 15%
GV-SL0400 – 40W 12.500.000đ > Giảm thêm 15%
GV-SL0400 – 50W 14.900.000đ > Giảm thêm 15%
GV-SL0400 – 60W 16.500.000đ > Giảm thêm 15%