Đèn LED chiếu đường cao cấp tích hợp điện mặt trời GV-SL0400

3,187,000

Giảm 15%

GV-SL0400 – 8W3.750.000đ > Giảm thêm 15%
GV-SL0400 – 12W5.150.000đ > Giảm thêm 15%
GV-SL0400 – 15W5.950.000đ > Giảm thêm 15%
GV-SL0400 – 20W7.950.000đ > Giảm thêm 15%
GV-SL0400 – 25W8.200.000đ > Giảm thêm 15%
GV-SL0400 – 30W10.500.000đ > Giảm thêm 15%
GV-SL0400 – 40W12.500.000đ > Giảm thêm 15%
GV-SL0400 – 50W14.900.000đ > Giảm thêm 15%
GV-SL0400 – 60W16.500.000đ > Giảm thêm 15%